EN

Careers


 • 1. GSA 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 2. Kid's House Attendant 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 3. HK Supervisor 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 4. Room Attendant 2 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปวส, ปวช
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 5. Laundry Attendant 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปวส, ปวช
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. พนักงานซ่อมแซมเสื้อผ้า 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปวส, ปวช
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 7. Activities Attendant 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปวส, ปวช
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 8. Pastry Chef 1 ตำแหน่ง
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 9. คนพิการ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ Diamond Cliff Resort & Spa

สวัสดิการพนักงาน :

 • เงินค่าบริการ
 • อาหาร
 • รถรับ-ส่ง
 • ยูนิฟอร์ม
 • หอพักพนักงาน
 • วันหยุด เดือนละ 6 วัน
 • วันหยุดประเพณี 15 วัน
 • ประกันสังคม/อุบัติเหต
 • การฝึกอบรม
 • กองทุนสะสม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • เค็กวันเกิด

โทรศัพท์: 076-380 050
อีเมล์: hr@diamondcliff.com, pn@diamondcliff.com
เว็บไซท์: http://www.diamondcliff.com

Let's connect
 • room comparison